Klášter Premonstrátů Teplá

Na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní klášter Teplá. Premonstrátský klášter zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Slolečnost 3MAR systems a.s. byla hlavním dodavatelem veškerých elektro prací v projektu "Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá". Projekt samotný zapořal v roce 2009, slolečnost 3MAR systems a.s. se připojila v roce 2013 a vydržela až do konce projektu v roce 2015. Díky projektu získala část kláštera novou tvář. Nové kulturní a vzdělávací aktivity spolu s novými prohlídkovými trasami mají potenciál nastartovat rozvoj celého okolního regionu. V současné době dadáváme servisní služby Kanonii premonstrátů Teplá a spolu provozovatelům NKP Klášter premonstrátů Teplá.

Název projektu:
Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Období realizace: 2013-2015

Prováděné práce:

- Projektové práce

- Veškeré silnoproudé rozvody včetně nové trafostanice a přípojky

- Výroba el. rozváděčů

- Měření a Regulace/automatizace

- Strukturovaná kabeláš cat.5e (STK)

- Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

- Elektrický požární systém(EPS)

- Kamerový dohledový systémy(CCTV)

- Systémy televizních rozvodů

- Servisní služby

Cílem projektu bylo využít potenciál kulturního dědictví kláštera k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu celého okolního regionu. V prvé řadě se projekt zaměřil na obnovu historicky nejhodnotnějších částí kláštera, který má status národní kulturní památky, a tím zahájit obnovu celého areálu kláštera. Přidanou hodnotou projektu je využítí klášterních prostor k vzdělávacím a kulturním akcím pro širokou veřejnost. Vytvořené zázemí umožňuje realizovat rukodělnou tvorbu v oblasti keramiky nebo výtvarných oborů, pro hudební aktivity zde jsou k dispozici zkušebny a koncertní sály, pro vzdělávací semináře je k dispozici několik učeben a konferenčních sálů, pro žáky škol projekt nabídne možnost výchovně vzdělávacích programů, a pro širokou veřejnost je připravena nabídka poznávacích okruhů po klášterním areálu.