Příbram - Svatá Hora

Začátek historie Svaté Hory jsou opředeny tajemstvím a pověstmi. Původní kapličku dal prý postavit už ve 13. století rytíř z rodu Malovců jako poděkování Panně Marii za vyslyšené prosby, když ho ochránila před loupežníky. Podle historika Bohuslava Balbína vznikla kaple na začátku 16. století a původně byla dlouhá jen asi 13 metrů a široká byla zhruba 7 metrů. Projekt samotný zapořal v roce 2011, slolečnost 3MAR systems a.s. se připojila v roce 2015 a vydržela až do konce projektu.

Informace o projektu

Název projektu:
Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu

Období realizace: 2015

Prováděné práce:

- Veškeré silnoproudé rozvody včetně nové přípojky

- Měření a Regulace/automatizace

- Strukturovaná kabeláš cat.5e (STK)

- Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

- Elektrický požární systém(EPS)

- Kamerový dohledový systémy(CCTV)

- Systémy televizních rozvodů (STA)

Cílem projektu byla realizace vzorového projektu obnovy a využití památkového objektu zapsaného do seznamu národních kulturních památek prostřednictvím stavební a restaurátorské obnovy a revitalizace a jejího nového využití v podobě rozšířených a nově vytvořených kulturních a vzdělávacích služeb. Vzniklo zde také badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.