Automatizace, řízení, měření a regulace

Automatizace, řízení, měření a regulace je moderní, rychle se vyvíjející obor, který aplikuje speciální počítačová zařízení pro využití v průmyslové výrobě nebo v technologiích každodenního života, jako je vytápění a chlazení budov, jejich energetická infastruktura a sítě, řízení a automatické ovládání prvků budov, snímání a měření důležitých veličin a hodnot, jejich zpracování, ukládání a přenos prostřednictvím telekomunikačních datových sítí.

V oblasti řídících systémů (ŘS) nabízíme komplexní řešení od návrhu a zpracování projektové dokumentace až po úplnou implementaci ŘS na technologické zařízení. Zajistíme dodávku, montáž a servis včetně technické podpory a zpracování provozních předpisů. Naše řídící systémy mají využití zejména při výstavbě a rekonstrukcích soustav centrálního zásobování teplem, výměníkových a předávacích stanic, vzduchotechniky a klimatizace, soustav osvětlení a lokálních energetických zdrojů velkých objektů, jakými jsou např. administrativní budovy, hotely, nákupní centra. Poskytované služby nacházejí uplatnění i v průmyslu, např. v řízení technologických a výrobních linek. V neposlední řadě se naše pozornost upírá na problematiku obnovitelných zdrojů, zejména na projekty bioplynových stanic a fotovoltaických elektráren, doma i v zahraničí.


NABÍZÍME VÝROBKY ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZAČNÍCH PRVKŮ PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH ZNAČEK

NABÍZÍME:

- návrh a zpracování projektové dokumentace
- dodávka
- montáž
- servis

PRO:

- Průmyslové a výrobní linky: automobily, porcelán, sklo, důlní technologie, cementárny a betonárny
- Energetická centra: elektrárny, teplárny, malé zdroje tepla a elektřiny
- Tepelné sítě, výměníkové stanice, kotelny
- Administrativní budovy
- Hotely
- Nemocnice
- Zábavní a kulturní centra
- Obchodní centra a řetězce