Slaboproudé systémy

Neustále rostoucí škála jednotlivých technologických vymožeností, které se rozšiřují a prolínají do sebe navzájem. Dříve byly jednotlivé obory samostatně stojící – různí výrobci, různí dodavatelé, jiný design, navzájem spolupracující jen výjimečně.

Dnešní podoba vývoje jde cestou integrace systémů navzájem, multimediálních rozhraní pro uživatele a datové propojení navzájem nebo automatické výstupy na speciální pracoviště specialistům, často zcela bez zásahu uživatele – zákazníka.

Proto níže rozdělujeme námi poskytované služby v oblasti slaboproudých systémů na bezpečnostní systémy, dále informační systémy a nově poskytovaného přístupového a hotelového systému SALTO.

Bezpečnostní systémy

Systémy pro ochranu osob a majetku

Abychom Vás ochránili před případným požárem, nebo zabránili s tím spojeným materiálním škodám, nabízíme elektrickou požární signalizaci (EPS).

EPS
– elektrická požární signalizace
– požární evakuační rozhlas

Pro včasnou signalizaci proti neoprávněnému vniknutí do objektu a jako prostředek k zajištění ochrany majetku slouží elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), u venkovních prostorů včetně např. infrazávor a perimetru.

EZS
- elektrické zabezpečovací systémy
- Systémy řízení vstupu

Některé systémy mohou být považovány za bezpečnostní nebo informativní podle způsobu nasazení a využití – ozvučení, kamerové systémy, přístupové systémy.

Přístupový a hotelový systém SALTO

SALTO XS4 je jedním z nejkomplexnějších elektronických zámkových systémů, který je vhodný nejenom do hotelového prostředí (hotely, pensiony apod.), ale i jako přístupový systém (kanceláře, nemocnice, univerzity, balneo provozy apod.) a to díky jeho možnosti softwarové integrace v obou rozdílných typech prostředí.

Více informací →

Informační systémy

Navrhujeme a dodáváme optimální řešení pro výstavbu rozvodů televizního signálu a systémů interaktivní televize (STA).

STA – systémy společných televizních rozvodů

V rámci řešení strukturované kabeláže (STK) nabízíme návrh a odbornou instalaci pro výstavbu rozvodů datových a telefonních sítí včetně využití nových technologií cat.6 a cat.7.

STK – strukturovaná kabeláž - datové rozvody a sítě

Pohodlný přístup do objektu (pracoviště, parkoviště, hotelový pokoj, atd.) nebo také omezení přístupu do určitých částí objektu (např. sportovní areál, muzeum) Vám usnadní systémy pro řízení přístupu (ACCESS).

ACCES - docházkové a vstupní systémy

K monitorování objektů nebo pozemků, poslouží systémy průmyslové televize (CCTV) jak v analogovém, tak i v IP provedení.

CCTV – kamerové dohledové systémy

SOUND - ozvučení

INFO – multimediální informační a prezentační systémy

Řešení zdravotní a bezpečnostní podpory ve snaze pomoci např. starým lidem získat péči, kterou potřebují, přinášejí systémy zdravotní a nouzové signalizace (ZS).

Naší další činností je vývoj a realizace aplikačních softwarů. Ty se následně mohou spojovat v jeden efektivně fungující celek, který představuje tzv. systémová integrace. Konkrétně v případě systémové integrace usiluje naše společnost o propojení svých aplikačních systémů „inteligence“ budov.