• +420 353 034 126
  • info@3mar.cz

Bioplyn typicky se odkazuje na směs různých plynů produkovaných rozpadem organické hmoty v nepřítomnosti kyslíku. Bioplyn lze vyrábět ze surovin, jako je zemědělský odpad, hnůj , komunálního odpadu , rostlinného materiálu , odpadní vody , zeleného odpadu nebo potravinového odpadu . Bioplyn je obnovitelný zdroj energie a v mnoha případech působí velmi malou uhlíkovou stopu.