• +420 353 034 126
 • info@3mar.cz

Nabízíme komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, projektové studie, projektovou dokumentaci, řídicí systémy vč. aplikačního softwaru a vizualizace. Pro každý projekt je jmenován realizační tým plně kvalifikovaných a zkušených techniků, kteří neustále spolupracují se zákazníkem. To nám umožňuje individuální přístup k optimalizaci technických řešení, následné spokojenosti zákazníka a zajištění služeb a dodávek pro projekt, od kusových dodávek až po komplexní integrované dodávky. Manažeři projektů řídí projekt od počátečních konzultací se zákazníkem až do finální realizace projektu.

Rozsah investičních dodávek

 • Řídicí, bezpečnostní a informační systémy
 • Systémy řízení výroby, operativní dispečerské systémy
 • Měření a regulace
 • Polní instrumentace - ventily, regulační armatury, čidla a snímače
 • Rozváděče a rozvody vysokého (VN) i nízkého napětí (NN)
 • Rozvodny a trafostanice VN/NN
 • Odpojovače, odpínače, vypínače, pojistky, přístrojové transformátory, ochrany
 • Kabelové nosné systémy, kabely včetně systémů pro výstavbu optických sítí
 • Hromosvody, zemnicí soustavy, ochrany proti přepětí
 • Dieselagregáty, UPS, stejnosměrné zdroje a rozvody
 • Venkovní a vnitřní osvětlení
 • Systémy elektrické požární signalizace (EPS)
 • Protipožární bariéry
 • Systémy jednotného času.
 • Systémy elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Informační systémy a sítě (STA, STK, ACCES, CCTV, SOUND, INFO, ZS)