• +420 353 034 126
  • info@3mar.cz

Abychom Vás ochránili před případným požárem, nebo zabránili s tím spojeným materiálním škodám, nabízíme elektrickou požární signalizaci (EPS).

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje včasnou signalizaci požáru pomocí hlásičů. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany (PO). Pokud není zajištěna stálá obsluha, je jednotka PO přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP).