• +420 353 034 126
  • info@3mar.cz

Zajišťujeme dodávky zboží a zařízení potřebných pro realizaci projektů. Udržujeme nadstandardní vztahy s výrobci a dodavateli zařízení pro elektrické systémy, řídicí systémy a polní instrumentaci. Výběr dodavatelů pro projekt je podmíněn mnoha kritérii. Nejdůležitějšími faktory pro výběr jsou především standardy a požadavky zákazníka, kvalita dodávek a cena.

Při výběru dodávek zajišťujeme kompletní průvodně technickou dokumentaci, která splňuje nejnáročnější legislativní kritéria (management jakosti, systémy zabezpečení apod.). U zahraničních projektů zajišťujeme odborné překlady dokumentace. Naše společnost zajišťuje kromě standardních dodávek také speciálně upravené výrobky dle specifických požadavků zákazníka, jako jsou specificky nastavené přístroje a zařízení.