• +420 353 034 126
  • info@3mar.cz
3MAR SYSTEMS
STOPA-CZECH

Aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů vyvíjíme společně v partnerském spojení jako STOPA–3MAR Energy. Společně jsme autorizovanými partnery výrobce pyrolýzních jednotek PTR1000

Více o technologii energetického využití odpadů

Hlavní produkty

  • Energie z obnovitelných zdrojů a alternativní zdroje (TEVO, bioplyn, fotovoltaika)
  • Všeobecné energie a budování energie

Spolupracujeme s

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Confederation of industry of the Czech Republic
Technická fakulta v Praze